مزایای سایبان کولر

سایبان کولرمزایای استفاده از سایبان کولر سایبان 24:

  • کمک به اقتصاد ملی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی
  • کاهش مصرف آب تا 40 درصد
  • کاهش مصرف برق تا 55 درصد
  • خنک نگهداشتن کولر و در نتیجه افزایش بازدهی و توان باددهی کولر
  • افزایش طول عمر کولر، موتور و سایر قطعات
  • سریع خنک شدن باد کولر
  • کاهش انتقال صدای باران و تگرگ به داخل ساختمان
  • جلوگیری از ریزش برف و باران روی کولر
  • کاهش ورود گرد و غبار به داخل ساختمان
  • افزایش عمر پوشال ها
  • جلوگیری از شوره زدن کولر به علت تبخیر نشدن آب کولر
  • جلوگیری از زنگ زدن و تغییر رنگ کولر