حمل و نصب رایگان

سایبان 24 فروش محصول را آغاز یک رابطه ی صحیح و سالم اجتماعی و فرصتی به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به هموطنان می داند. گروه ما این فرصت خدمتگزاری را مغتنم شمرده و به جهت احترام به مشتریان ارجمند، حمل و نصب سایبان های کولر را در سطح شهر تهران به رایگان انجام می دهیم.
مشتریان عزیر شهرستانی نیز می توانند با استفاده از راهنمای نصب و با استفاده از ابزارهایی که در تمام خانه ها یافت می شود و در زمانی اندک، اقدام به نصب سایبان های کولر نمایند.